Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina Ogórowicz

Aktualności

Informacja

Szanowni Państwo!

Strajk nadal trwa – jak długo tego nikt nie jest w stanie przewidzieć.

Wiemy, że zaistniała sytuacja jest dla Państwa bardzo trudna ze względu na potrzebę zapewnienia opieki dzieciom.

Dziękujemy tym z Państwa, którzy rozumieją naszą sytuację i na własną rękę zapewnili im opiekę.

Informujemy, że organ prowadzący wspomaga szkołę proponując alternatywne zajęcia  - proszę zapoznać się z programem zamieszczonym w poniższych informacjach bieżących.

Pragnę nadmienić, że od środy 10.04. do piątku 12.04.2019r. odbędą się egzaminy gimnazjalne dla 125 uczniów, których przebieg jest niezbędny do ukończenia przez nich  szkoły.

Szczególnie w tych dniach zwracamy się do Państwa z apelem o zapewnienie kolejnych dni opieki nad Waszymi dziećmi.

Dziękuję

 

Justyna Bartol - Janasek

Komentarze (0)

Dodal: Justyna Bartol  |   08.04.2019, 14:15

Komentarze (0)   

Dodaj komentarz


OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK