Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina Ogórowicz

Aktualności

Opłata za obiady - wrzesień

Opłata za obiady - wrzesień
3,50 = 63,00 zł

Obiady dla oddziałów przedszkolnych będą wydawane od wtorku 03.09.2019r., dla uczniów klas I - VIII ciepłe posiłki będą wydawane od czwartku 05.09.2019r.

Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc 
bieżący, z góry, przelewem na rachunek bankowy szkoły w terminie od 1 do 10-go dnia każdego miesiąca, lub osobiście u  intendenta.

Jeżeli dziecko rezygnuje w danym miesiącu z dożywiania, to rodzic składa pisemne oświadczenie z taką informacją do sekretariatu szkoły.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. UNICEF ul. Obrzycka 88,
64 – 600 Oborniki

nr rachunku bankowego: 02 1020 4027 0000 1902 1421 0647
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek „obiady - miesiąc

Kwotę odliczenia za obiady można skonsultować z intendentem osobiście  bądź mailowo

Mail intendenta   : izamantajintendent@wp.pl

Komentarze (0)

Dodal: Justyna Bartol  |   02.09.2019, 14:30

Komentarze (0)   

Dodaj komentarz


OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK