Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina Ogórowicz

Aktualności

Stypendium szkolne

Informujemy, że istnieje możliwość starania się o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów klas I - VIII. Kryterium przyznania tej formy pomocy materialnej to 528 zł netto na osobę w rodzinie.
Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego i sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski składamy u wychowawców w celu wypisania opinii.
Komplet dokumentów rodzic/opiekun prawny składa najpóźniej do 16 września w Centrum Usług Wspólnych - Urząd Miejski Oborniki.

Komentarze (0)

Dodal: Justyna Bartol  |   30.08.2019, 13:27

Komentarze (0)   

Dodaj komentarz


OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK