Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina Ogórowicz

Aktualności

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

UWAGA - przedłużony termin składania wniosków

W związku ze zmianą kryterium dochodowego od 1 października 2012 r. obowiązującym kryterium będzie kwota 456 zł netto na osobę w rodzinie.
Tym samym przedłuża się termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego do 1 października 2012 r.
Przedłużony termin składania wniosków dotyczy wnioskodawców, których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351,00 zł netto.


Komentarze (0)

Dodal: Justyna Szelest  |   19.09.2012, 08:24

Komentarze (0)   

Dodaj komentarz


OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK