Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina OgórowiczWewn. System Oceniania

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA