Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina OgórowiczProgram wychowawczy

Załączniki:

Program Wychowawczy

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA