Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina Ogórowicznr polisy

nr polisy ubezpieczeniowej na r.szk. 2017/2018:1022693286, suma ubezpieczenia - 10 000,00 zł, wariant II
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA