Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina Ogórowicz



Powiatowy Festiwal Nauk P

VII Powiatowy Festiwal Nauk Przyrodniczych




OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA