Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina OgórowiczPracownicy szkoły

Pracownicy administracji i obsługi
w Gimnazjum nr 1 im. UNICEF w Obornikach

Administracja
Dorota Ratajczak
Justyna Szelest

Obsługa
Arletta Nawrot
Małgorzata Bednarek
Mariola Gabryelska
Mirosława Gawęda
Anna Gumna
Krystyna Zagrodnik
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA