Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina OgórowiczNumer konta Rady Rodz.

nr rachunku 42 1020 4128 0000 1602 0005 0930

Nr konta na który można indywidualnie wpłacać składkę na Radę Rodziców, w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka i klasę.
OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA