Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina Ogórowicz


Załączniki:

Twoje dane-Twoja sprawa

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA