Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina OgórowiczProgram wychowawczo profi

W załączniku znajduje się program wychowawczo - profilaktyczny szkoły