Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina OgórowiczInstrukcja 2015-2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA

EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Załączniki:

Instrukcja 2015-2016

OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA