Dyrektor: Justyna Bartol - Janasek
    Wicedyrektor: Karolina Ogórowicz



Kalendarium i Harmonogram

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ORAZ HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W ZAŁĄCZNIKU.






OBORCINCKIE
CENTRUM SPORTU

OBORNICKI
OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

URZĄD
MIEJSKI

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA


FACEBOOK